Vilkår

Denne tjenesten gir tilgang til ladere for ladbar motorvogn mot betaling for tid.

Spenning, maksimal effekt og type ladeplugg er angitt for hver lader. Betaling aktiverer laderen for maksimal effekt i hele perioden det er betalt for, uavhengig av faktisk effektuttak. Det er altså ikke mulig å betale for energi (for eksempel for et antall kilowattimer).

Pris angis per minutt. Det kan kun betales for hele minutter. Lading aktiveres umiddelbart etter betaling og avsluttes nærmeste hele minutt etter at tiden har løpt ut.

Angitt spenning er nominell. Som i alle strømnett kan mindre variasjoner i spenning forekomme.

Anlegget skal kun brukes til lading av ladbare motorvogner. Annen bruk er ikke tillatt.

Tjenesten leveres av NTNU Fallskjermklubb, org. nr. 983298621. NTNU Fallskjermklubb er et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis.

Betaling gjennomføres av leverandøren Stripe med tjenesten Stripe Checkout, som har egne vilkår.

Ved problemer eller spørsmål, ta kontakt med ev-charging@skydiveoppdal.no. Dersom det haster, ta kontakt med Berge Schwebs Bjørlo på telefon 47 60 84 25.

Behandling av personopplysninger

For å kunne tilby tjenesten må vi samle inn og behandle enkelte personopplysninger. Behandlingsansvarlig er NTNU Fallskjermklubb, org. nr. 983298621.

Formålet med innsamlingen av personopplysninger er å ta imot betaling for tjenesten. Dersom du innleder betaling for tjenesten, innhenter og lagrer vi følgende opplysninger:

Vi er etter bokføringsloven forpliktet til å lagre betalings- og transaksjonshistorikk i fem år. Øvrige opplysninger lages i 30 dager.

Opplysningene lagres hos Stripe og i et Google Cloud-datasenter i EU. Les mer om personvernforordningen (GDPR) og Google Cloud og Stripes personverneklæring. Stripe Checkout gir deg mulighet til å lagre betalingsopplysningene for senere bruk. Disse opplysningene, herunder telefonnummer eller kortnummer, er aldri tilgjengelige for NTNU Fallskjermklubb og behandles således ikke av oss.

For innsyn i lagrede personopplysninger, ta kontakt med ev-charging@skydiveoppdal.no.